Inga widgetar hittades i sidofältet!

Grannsamverkan

Bli medlem! 100 kr per hushåll. Bankgiro 592-7108 eller Dals sparbank 8234-7  0 357 250 6-8

Grannsamverkan börjar nu ta form. Vi hade möte med kontaktombuden tisdagen den 27 januari.

Området sträcker sig från Varpet i väster, troligen förbi Tåkan, Fagerhult, troligen upp till Trättaremon som visat intresse, Sommarhult, Tostane, Uverud, Vågsäter och någonstans Hattefjäll – Kvarndal. Grannsamverkansskyltar är beställda hos polisen. Kommer om några veckor. Skylt placeras strax bortanför ytterst betalande medlem/väg.

Tommy har god erfarenhet av en SMS-grupp. En app som heter ”Supertext”. Skickar vi ett SMS via den, går det ut till alla medlemmar som inbjudna.  Billigt sätt att sprida information snabbt.

Nu finns även en jour-telefon. Tidiga medlemmar har fått mobilnumret via SMS. Så fort vi gjort en uppdatering av medlemsregistret, skickar vi ut detta mobilnummer och annan information.

Vi diskuterade lite runt jour, köra bil osv.  Vi jobbar vidare på detta. Vissa vill inte köra, medan andra tycker inte det är några problem. Det är dock viktigt att vi SYNS. Sen är alla vakna ögon viktiga. Även som ”passiv” medlem kan man göra stor nytta med att bara se om allt verkar normalt.

Kontaktombud:

Lisbeth Aldegren                                Solhem-Varpet-Tåkan

Rune Larsson & Kurt Wiklander     Stugområdet Ryr-Backa

Tommy Jacobsson                              Flatebyn, Smedserud

Anette Berglund                                 Viksjön norra-Uverud

Tom Nordblom                                   Holmen

Jan Johansson                                    Torstane

Staffan Nordgren och Kent Johansson Vågsäter, Hattefjäll, Kvarndal och Storskogen

Det kom inte med några telefonnummer i dag

 

 

 

Informationsmöte om grannsamverkan i Solhemsgården tisdagen den 2014-11-18

48 deltagande

Tommy hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen och om bakgrunden till varför vi bildar föreningen.

 1. 1.       Val av ordförande : Kurt Wiklander.
 2. 2.       Val av sekreterare: Anette Berglund
 3. 3.       Val av två justerare: Bengt Johansson och Rune Larsson
 4. 4.       Presentation av karta: Anette visade områdets omfattning, lite beroende av medlemmar. Vi kommer att skylta med grannsamverkan vid infartsvägar, strax före medlem som bor ytterst i området. Begränsning av område: Varpet, Kvarndal, Holmen, Sommarhult, Trättaremon, Fagerhult och Stora Tåkan.
 5. 5.       Hur skall vi arbeta? Omfattning? Nivå?: Skylta med ”Grannsamverkan” i ytterkanter för att visa att vi arbetar brottsförebyggande. Att kriminella skall veta att boende i området har ”koll”. Arbeta för att så många som möjligt skall ansluta sig till föreningen. Att hålla en låg avgift för att alla som vill skall kunna bli medlemmar.
 6. 6.       Kontaktlista. Aktiva och passiva medlemmar: Alla skall kunna bli medlemmar. Om möjligt delta i arbetet med jourtelefon och vara ute och se och synas. De som väljer att inte delta i det aktiva arbetet, är lika viktiga. Kontaktlista upprättas för betalande medlemmar med Namn, adress, telefon- och mobil nummer samt e-postadress. Denna lista delas ut till medlemmar.
 7. 7.       Jourtelefon + Pärm med uppgifter. Vi skaffar in en mobiltelefon vars mobilnummer sprids bland medlemmarna. Pärm med kontakt- och larmnummer, karta, medlemslista med uppgifter om fastigheter om man skall ta speciell hänsyn vid besök på fastigheten. Även en logg där man kan notera körturer och sådant som kan vara värt att notera. Mobil och pärm skall vara hos den som har jour. Ett förslag från medlem är att vidarekoppla jour-telefon till den som har jour.
 8. 8.       Bemanningsschema för jour: Vi får prova oss fram till vad som fungerar bäst. Ett förslag är att tre personer per vecka ansvarar för jourtelefon. Att köra runt med privatbil, som är ”grannsamverkan-profilerad” är frivilligt. Då skall man alltid vara två personer. Vi kan inte kräva att den som ansvarar för jourtelefon alltid skall vara tillgänglig men får samarbeta i gruppen för att bemanna jourmobil.
 9. 9.       SMS-kedja och info via Facebook:  Information som kan vara viktig att sprida gör via SMS.

Vi kommer att jobba på att skapa ”Facebook-konto” för de som är intresserade. Dock är SMS bästa sättet att sprida info. snabbt.

 1. Info från nattarbetande och andra i rörelse: Vi uppmärksammade att flera åkerier från området, kör dygnet runt kan vara viktiga observatörer.
 2. Övervakning med bil: Vi kommer att skaffa utrustning som ”grannsamverkansskylt” och ”saftblandare” som går att sätta på biltaket. Antingen på taket med magnet eller på rails.

Vissa känner tveksamhet för att åka runt och se & synas. Detta skall vara helt frivilligt. De som åker runt väljer själv tidpunkt och vart man kör. Detta är en stor fördel att vi kör slumpmässigt!

 1. Ekonomi: Vi berättade att vi har en mycket slimmad ekonomi. Vi behöver sätta upp skyltar, utrustning till bil och lite bank och adm. kostnader. Vi har skaffat ett kontonummer till Dals sparbank för insättning av medlemsavgift. Viktigt att kontakta föreningen om kontaktuppgifter när man betalat. Vi får till en början även ta kontanter. Detta gäller speciellt utlänska medlemmar. Vi måste jobba mycket med SMS och e-post och undvika vanlig post. För att nå sommarboende får vi dels använda e-post och besök under helger. Undvika lappar i postlådor som ger fel signaler.
 2. Egna förslag: Blev allmän diskusition. Utskick om att bli medlem delades ut och 14 st hushåll anslöt sig direkt och betalade kontant.

____________________________________________________________________________________________

Föreningen är nu bildad. Vi har fått organisationsnummer och konto öppnat på Dals sparbank. Vår ambition är att hålla kostnaderna låga. Allt för så många som möjligt skall kunna bli medlemmar och ansluta sig.

Tosdagen den 25 september hade vi stormöte i Solhemsgården. Vi beslutade att starta en förening.

Ordförande. Tommy Jacobsson

Sekreterare. Anette Berglund

Kassör. Kurt Wiklander

Suppliant. Anita Johansson

Vi har vårt första styrelsemöte 1 oktober.

Sedan tidigare har vi identifierat lämpliga samarbetsområden:

– Vågsäter och Hattefjäll.

– Solhem – Storskogen – Färsängen

– Kikerud – Rölanda – Leryr – Tåkan – Ödsmål

– Ryr – Kyrkan – Stugområdet Ryr/Backa

– Flatebyn – Sörtorp – Kila

– Smederud – Dalekas – Bikullen

– Torrud – Vassängen – Värhult – Strömsäter – Bönnerud – Soterud.

– Holmen.