Inga widgetar hittades i sidofältet!

Samhällsfrågor

Sockenföreningen engagerar sig i samhälls- och näringsfrågor och har samråd med kommunen och andra bygdegrupper. Frågor som tagits upp är bl.a. upprustning av vägar, telefon, el och post, EU-information, återvinningsstationer. Ett pågående projekt är att alla åretruntboende skall kunna ansluta sig till optisk fiber. Detta drivs av ValboRyr-Kleva fiberförening. Socknen har tre fadderpolitiker. Rolf Berg, Joakim Isenheim och Per Nilsen. Återkommer med en separat presentation av dessa.