Inga widgetar hittades i sidofältet!

Så började det samt de nya stadgarna.

Valbo-Ryrs sockenförening bildades i september 1992 och fick snabbt större delen av Valbo-Ryrs innevånare som medlemmar. Vi har hunnit fira 5 års-, 10 års-, 15 års, 20- års, 25-års och 30-års jubileum.

I stadgarna står att föreningen syfte är att främja bygdens utveckling och fortbestånd och tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Nya Stadgar för Valbo-Ryrs sockenförening 2023