Aktuellt städschema finns publicerat i Sockenbladet och på Solhemsgårdens almanacka.