Aktuellt städschema finns publicerat i Sockenbladet eller gå in på Solhemsgårdens almanacka.