Valbo-Ryrs sockenförening bildades i september 1992 och fick snabbt större delen av ValboRyrs innevånare som medlemmar. Vi har hunnit fira 5 års-, 10 års-, 15 års och 20- års jubileum. I stadgarna står att föreningen syfte är att främja bygdens utveckling och fortbestånd och tillvarata medlemmarnas intressen.