Varje år utges fyra sockenblad för att informera om vad som är på gång och vad som hänt. Denna har spridning från Skåne upp till Gävle. Vi har många Valbo-Ryrs bor i förskingringen som på detta sätt kan följa vad som händer i bygden. Vi har ett antal anslagstavlor för löpande information.

Kontakta redaktionskommittén Erik Karlsson, Lotta Lundquist och Anki Karlsson

Mail: sockenbladet@live.se