Sockenföreningen utsågs 1995 till årets bygdeutvecklningsgrupp i Bohuslän.