Fiska i Valboån – Viksjön – Munkedalsälven – Vassbotten och Kikerudssjön:

Fiskekorts priser:50 kr/dygn
                                  100 kr/vecka
                                  300 kr/år
Fiskekort gäller endast för handredskap.
Fiskekort är personligt (det tidigare familjekortet är borttaget from maj-15) Ungdom under 17 år fiskar gratis.
Fiskekort går att köpa via www.ifiske.se. Går även att köpa via SMS. Skyltar med instruktioner finns runt sjön.
Eller hos återförsäljare runt sjöarna.
Kjell Hansson, Kikerud                          0524-22046
Anette Berglund, Torrud                      0524-22021
Pernilla Borell, Vassängen                   0524-22133
Olle Rydholm                                             0524-22150
Irene o Johansson, Vågsäter              0524-22095
Rune Larsson, Kallsnäs                         0524-22098
Hydro, Kvistrum, Munkedal               0524-10800
Munkedals Cykel & Fritid                      0524-10459
Preem, Färgelanda                                   0528-10713
För att gynna gösens utveckling i Viksjön råder TOTALT FISKEFÖRBUD i området mellan Kallsnäs udde till Ellenösjöns utlopp (nytt från maj 2015). Detta gäller tillsvidare under perioden 1 april – 30 juni. Röda bojar i vattnet markerar gränsen vid Kallsnäs.
Övriga regler:
Max två spön per person eller
Max tre spön per båt
Max 3 gösar per fiskekort och dygn
Kontaktperson Anette Berglund 070 3656499

Trästickelsjöarna och Byrevattnets Fiskevårdsområde:

Fiskekortspriser:

1 dygn                     30 kr

1 vecka                    60 kr

1 år                           220 kr

Fiskekort gäller som familjekort, med familjemedlem avses make, maka, sambo och barn.

Barn under 15 år får fiska utan särskild avgift.

Fiskekort går att köpa hos:

Irene Johansson, Vågsäter      0524-22095

Kattrins, Munkedal                      0524-71356

Statoil, Hogstorp                          0522-87580

Fiskeregler: Handredskap som spinn-, haspel-, flug-, pimpel- och metspö.

Fiske med fasta redskap får bara fiskerättsägare utöva!

Det är inte tillåtet att använda motordriven båt i sjöarna!