Midsommarafton den 24 juni. Börjar med att klä stången kl. 10.30. Sen samlas vi kl. 15.00 för att dansa  kring stången, tävlingar och lekar. Blir det riktigt dåligt väder blir det inte någon alternativ dag. Alla vet väl var Kallsnäs är!?  Om inte – ligger i stugområdet vid Valbo-Ryrs kyrka. Arrangör: Viksjöns stugområdesförening   Midsommar