19 feb kl. 19.00 info om Holmebron

I samband med ärtsoppan torsdag den 19 februari kl. 19.00, kommer trafikverket informera om brobygget vid Holmen. Sven-Olof Timmersjö, Trafikverket och Bengt Uvhage, broansvarig i området, Trafikverket, berättar om projektet.

Lämna ett svar